Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2017.10.21, godzina 09.00

Poziom PM 10 wzrasta w naszym mieście z godziny na godzinę. O 9.00 byliśmy już 56% ponad dopuszczalnej normy.