Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2018.01.20, godzina 09.00

UWAGA, UWAGA

JAKOŚĆ POWIETRZA W NASZYM MIEŚCIE POGARSZA SIĘ Z GODZINY NA GODZINĘ. WARTOŚĆ STĘŻENIA PYŁU PM10 W POWIETRZU WYNOSI 248% DOPUSZCZALNEJ NORMY.