Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2018.01.21, godzina 12.00

UWAGA, UWAGA …

DRUGI DZIEŃ Z RZĘDU INFORMUJEMY, IŻ DOPUSZCZALNE NORMY JAKOŚCI POWIETRZA W NASZYMI MIEŚCIE SĄ ZNACZĄCO PRZEKROCZONE.

O GODZINIE 12.00 POZIOM PYŁU PM10 PRZEKROCZYŁ 300 % DOPUSZCZALNEJ NORMY.