Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2018.02.03, godzina 10.00

UWAGA, UWAGA …

DRUGI RAZ W CIĄGU TEJ SAMEJ DOBY INFORMUJEMY, IŻ DOPUSZCZALNE NORMY JAKOŚCI POWIETRZA W NASZYMI MIEŚCIE SĄ ZNACZĄCO PRZEKROCZONE.

O GODZINIE 10.00 POZIOM PYŁU PM10 PRZEKROCZYŁ 300 % DOPUSZCZALNEJ NORMY.