Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2018.02.19, godzina 21.00

UWAGA, UWAGA …

INFORMUJEMY, IŻ DOPUSZCZALNE NORMY JAKOŚCI POWIETRZA W NASZYMI MIEŚCIE SĄ ZNACZĄCO PRZEKROCZONE.

O GODZINIE 21.00 POZIOM PYŁU PM10 PRZEKROCZYŁ 288 % DOPUSZCZALNEJ NORMY.