Piotrków Trybunalski – informacja o stanie powietrza – 2018.03.05, godzina 20.00

UWAGA, UWAGA …

INFORMUJEMY, IŻ DOPUSZCZALNE NORMY JAKOŚCI POWIETRZA W NASZYMI MIEŚCIE SĄ ZNACZĄCO PRZEKROCZONE.

O GODZINIE 20.00 POZIOM PYŁU PM10 PRZEKROCZYŁ 400 % DOPUSZCZALNEJ NORMY.