KONKURS NA DOFINANSOWANIE WYMIANY NISKOSPRAWNYCH I NIEEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Źródło zdjęcia: https://www.ecosost.it/

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs o numerze  RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej KONKURS NA DOFINANSOWANIE WYMIANY NISKOSPRAWNYCH I NIEEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA