Archiwum kategorii: Uchwała antysmogowa w województwie łódzkim – co jest ważne z praktycznego punktu widzenia?

AKTUALIZACJA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zachęcamy do bieżącego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi tzw. Uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego, która dostępna jest tutaj .

Dodatkowo zachęcamy Was do zapoznania się normami jakości węgla, które są możliwe do stosowania, zgodnie z ww. uchwałą. Opis tych norm dostępny jest również tutaj.

WARTO PAMIĘTAĆ – TERMINY NA WYMIANĘ PIECÓW ZBLIŻAJĄ SIĘ NIEUCHRONNIE

Paliwa, które zostały zakazane przez uchwałę antysmogową dla województwa łódzkiego

Zgodnie z art. 4 uchwały NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. zabronione jest stosowanie następujących paliw w urządzeniach grzewczych (kotłach, piecach i kominkach):

  • paliw, które zawierają biomasę stałą o wilgotności wynoszącej powyżej 20%,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych,
  • mieszanek, do których produkcji wykorzystuje się muły i flotokoncentraty węglowe,
  • węgla brunatnego,
  • paliw stałych produkowanych z udziałem węgla brunatnego,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (uziarnienie mniejsze niż 3 mm) wynosi więcej niż 15%.

Wraz z wejściem łódzkiej uchwały antysmogowej mieszkańcy województwa zostali zobowiązani do wymiany urządzeń grzewczych. Najważniejsze terminy to:

Czytaj dalej WARTO PAMIĘTAĆ – TERMINY NA WYMIANĘ PIECÓW ZBLIŻAJĄ SIĘ NIEUCHRONNIE

Propozycje Stowarzyszenia „21” uwzględnione w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż propozycje zapisów zgłoszone przez Stowarzyszenie „21” do pierwotnego projektu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego zostały częściowo uwzględnione przez Sejmik Województwa Łódzkiego w podjętej uchwale.

„Uwzględnienie propozycji stowarzyszenia, to dobry przykład na udział organizacji pozarządowych w stanowieniu lokalnego prawa. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były w proces tworzenia uchwały antysmogowej oraz władzom województwa, które dostrzegły problem i skutecznie podjęły ważne dla ludzi i środowiska decyzje” – mówi Ewa Cłapa – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „21”.

Czytaj dalej Propozycje Stowarzyszenia „21” uwzględnione w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa łódzkiego

Jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej?

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł.

Mandat może zostać nałożony przez Policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje w danej gminie.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl

Co zrobić gdy fachowiec doradza instalację zwykłego kotła zamiast kotła ekologicznego?

Należy zapytać czym kieruje się ów fachowiec/ekspert.

Może się okazać, że taki doradca kieruje się oferowanymi przez siebie kotłami, wśród których nie ma urządzeń gwarantujących dotrzymanie rygorystycznych norm. W takim wypadku najlepiej jak najszybciej poszukać innego znawcy tematu, który w swej ofercie ma także nowoczesne niskoemisyjne kotły.

Czytaj dalej Co zrobić gdy fachowiec doradza instalację zwykłego kotła zamiast kotła ekologicznego?

Kiedy muszę wymienić kocioł, piec, kominek?

Oczywiście jeżeli urządzenie używane do ogrzewania jest wysokoemisyjne, najlepiej wymienić je jak najszybciej?

Uchwała zawiera przepisy przejściowe dające czas na dokonanie wymiany urządzeń grzewczych. Jednak im bardziej emisyjne urządzenie, tym czas na jego wymianę jest krótszy. W pierwszej kolejności wymiany będą musieli dokonać użytkownicy takich urządzeń, których nie można opalać paliwami innymi niż zakazane do stosowania, czyli:

Czytaj dalej Kiedy muszę wymienić kocioł, piec, kominek?

Co z zagospodarowaniem przestrzennym miast i ich przewietrzaniem? Co z zielenią w miastach?

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne miast, ale także mniejszych miejscowości jest bardzo istotne, jednak tzw. uchwała „antysmogowa” nie może regulować takich kwestii. Podobnie sprawa wygląda z terenami zielonymi.

Czytaj dalej Co z zagospodarowaniem przestrzennym miast i ich przewietrzaniem? Co z zielenią w miastach?

Jak sprawdzić czy wilgotność biomasy jest poniżej 20%?

Istnieje możliwość zakupu urządzeń umożliwiających dokonanie takiego pomiaru. Ich cena jest stosunkowo przystępna, a obsługa nieskomplikowana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że odpowiednie sezonowanie drewna w miejscach ograniczających wpływ warunków atmosferycznych, głównie opadów, przez okres powyżej roku powinno zapewnić odpowiednią wilgotność drewna.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl