Jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej?

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł.

Mandat może zostać nałożony przez Policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje w danej gminie.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl