Propozycje Stowarzyszenia „21” uwzględnione w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa łódzkiego

Z przyjemnością informujemy, iż propozycje zapisów zgłoszone przez Stowarzyszenie „21” do pierwotnego projektu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa łódzkiego zostały częściowo uwzględnione przez Sejmik Województwa Łódzkiego w podjętej uchwale.

„Uwzględnienie propozycji stowarzyszenia, to dobry przykład na udział organizacji pozarządowych w stanowieniu lokalnego prawa. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowane były w proces tworzenia uchwały antysmogowej oraz władzom województwa, które dostrzegły problem i skutecznie podjęły ważne dla ludzi i środowiska decyzje” – mówi Ewa Cłapa – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „21”.

Czytaj dalej Propozycje Stowarzyszenia „21” uwzględnione w tzw. uchwale antysmogowej dla województwa łódzkiego

Jakie kary mogą grozić za nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej?

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w tzw. uchwale „antysmogowej” wiąże się z karą grzywny od 20 do 5 000 zł, a w przypadku postępowania mandatowego z grzywną do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczenia określone w dwóch lub więcej przepisach 1 000 zł.

Mandat może zostać nałożony przez Policję, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub straż gminną, o ile taka funkcjonuje w danej gminie.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl

Co zrobić gdy fachowiec doradza instalację zwykłego kotła zamiast kotła ekologicznego?

Należy zapytać czym kieruje się ów fachowiec/ekspert.

Może się okazać, że taki doradca kieruje się oferowanymi przez siebie kotłami, wśród których nie ma urządzeń gwarantujących dotrzymanie rygorystycznych norm. W takim wypadku najlepiej jak najszybciej poszukać innego znawcy tematu, który w swej ofercie ma także nowoczesne niskoemisyjne kotły.

Czytaj dalej Co zrobić gdy fachowiec doradza instalację zwykłego kotła zamiast kotła ekologicznego?

Kiedy muszę wymienić kocioł, piec, kominek?

Oczywiście jeżeli urządzenie używane do ogrzewania jest wysokoemisyjne, najlepiej wymienić je jak najszybciej?

Uchwała zawiera przepisy przejściowe dające czas na dokonanie wymiany urządzeń grzewczych. Jednak im bardziej emisyjne urządzenie, tym czas na jego wymianę jest krótszy. W pierwszej kolejności wymiany będą musieli dokonać użytkownicy takich urządzeń, których nie można opalać paliwami innymi niż zakazane do stosowania, czyli:

Czytaj dalej Kiedy muszę wymienić kocioł, piec, kominek?

Co z zagospodarowaniem przestrzennym miast i ich przewietrzaniem? Co z zielenią w miastach?

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne miast, ale także mniejszych miejscowości jest bardzo istotne, jednak tzw. uchwała „antysmogowa” nie może regulować takich kwestii. Podobnie sprawa wygląda z terenami zielonymi.

Czytaj dalej Co z zagospodarowaniem przestrzennym miast i ich przewietrzaniem? Co z zielenią w miastach?

Jak sprawdzić czy wilgotność biomasy jest poniżej 20%?

Istnieje możliwość zakupu urządzeń umożliwiających dokonanie takiego pomiaru. Ich cena jest stosunkowo przystępna, a obsługa nieskomplikowana.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że odpowiednie sezonowanie drewna w miejscach ograniczających wpływ warunków atmosferycznych, głównie opadów, przez okres powyżej roku powinno zapewnić odpowiednią wilgotność drewna.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl

Kto zapłaci za wymianę pieców węglowych?

Wymianę urządzeń grzewczych powinni sfinansować ich właściciele i użytkownicy. Istnieją jednak mechanizmy wsparcia finansowego, z których mieszkańcy mogą korzystać bezpośrednio lub za pośrednictwem gmin.

Źródłem wsparcia mogą być środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Wsparcia mogą udzielać także gminy z własnych środków, o ile ich budżety umożliwiają wygospodarowanie takowych.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl

Główne źródło smogu to nie samochody

Pojazdy napędzane silnikami spalinowymi mają swój udział w poziomie zanieczyszczeń powietrza, jednak w warunkach polskich, w tym również w naszym województwie, największy wpływ na złą jakość powietrza ma spalanie paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania – tzw. emisja niska.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl

Smog to wymysł ekologów i urzędników, czemu obywatele mają za to płacić?

Zła jakość powietrza, która w okresie zimowym przejawia się epizodami smogowymi została udowodniona pomiarami. Ponadto wielu mieszkańców dotkliwie odczuwa takie epizody i nie potrzebuje żadnych dodatkowych dowodów w postaci pomiarów, analiz, opinii aby jednoznacznie stwierdzić, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

Czytaj dalej Smog to wymysł ekologów i urzędników, czemu obywatele mają za to płacić?