Główne źródło smogu to nie samochody

Pojazdy napędzane silnikami spalinowymi mają swój udział w poziomie zanieczyszczeń powietrza, jednak w warunkach polskich, w tym również w naszym województwie, największy wpływ na złą jakość powietrza ma spalanie paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania – tzw. emisja niska.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl