Smog to wymysł ekologów i urzędników, czemu obywatele mają za to płacić?

Zła jakość powietrza, która w okresie zimowym przejawia się epizodami smogowymi została udowodniona pomiarami. Ponadto wielu mieszkańców dotkliwie odczuwa takie epizody i nie potrzebuje żadnych dodatkowych dowodów w postaci pomiarów, analiz, opinii aby jednoznacznie stwierdzić, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem.

Czy to koszty wymiany źródeł ogrzewania, czy koszty złej jakości powietrza ponosimy i będziemy ponosić wszyscy. Jednak należy pamiętać, że zapobieganie jest tańsze niż usuwanie skutków, dlatego w dłuższej perspektywie czasu, wydatki poniesione na zakup nowych kotłów zwrócą się z nawiązką.

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy praktycznie całego województwa. W ostatnich latach przekroczeń norm jakości powietrza nie stwierdzono jedynie w dwóch gminach naszego województwa.

Przemysł, czyli źródła emisji punktowej, jest dopiero na trzecim miejscu w hierarchii źródeł zanieczyszczeń powietrza. Na drugim miejscu lokują się pojazdy napędzane silnikami spalinowymi. Natomiast największy wpływ na złą jakość powietrza ma spalanie paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania – tzw. emisja niska.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl