Kogo obejmuje uchwała?

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały „antysmogowej”, obejmuje regulacjami wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwami stałymi na obszarze całego województwa łódzkiego, czyli: mieszkańców użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe oraz podmioty gospodarcze eksploatujące instalacje grzewcze, których eksploatacja nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję oraz nie wymaga dokonania zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl