Co z zagospodarowaniem przestrzennym miast i ich przewietrzaniem? Co z zielenią w miastach?

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne miast, ale także mniejszych miejscowości jest bardzo istotne, jednak tzw. uchwała „antysmogowa” nie może regulować takich kwestii. Podobnie sprawa wygląda z terenami zielonymi.

Należy tu zaznaczyć, że stosowne przepisy dotyczące zapewnienia przewietrzania miast poprzez zapewnienie odpowiednich korytarzy, a także wykorzystanie w tym celu terenów zielonych, zostały zawarte w przyjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego programach ochrony powietrza.

LINK DO STRONY Z PROGRAMAMI

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl