Kiedy muszę wymienić kocioł, piec, kominek?

Oczywiście jeżeli urządzenie używane do ogrzewania jest wysokoemisyjne, najlepiej wymienić je jak najszybciej?

Uchwała zawiera przepisy przejściowe dające czas na dokonanie wymiany urządzeń grzewczych. Jednak im bardziej emisyjne urządzenie, tym czas na jego wymianę jest krótszy. W pierwszej kolejności wymiany będą musieli dokonać użytkownicy takich urządzeń, których nie można opalać paliwami innymi niż zakazane do stosowania, czyli:

– w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,

– węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,

– mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanych z ich wykorzystaniem zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Związane jest to z proponowanym wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zakazu stosowania powyższych paliw.

Więcej czasu mają użytkownicy instalacji opalanych innymi paliwami stałymi. Poniższy harmonogram przedstawia do kiedy należy dokonać wymiany urządzenia jeżeli nie spełnia ono wymogów ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń.

KOTŁY na paliwa stałe, których eksploatację rozpoczęto przed 1 stycznia 2020 r.:

– do 01.01.2020 r. jeżeli instalacja eksploatowana jest w budynku podłączonym do funkcjonującej sieci ciepłowniczej,

– do 01.01.2023 r. kotły bezklasowe,

– do 01.01.2027 r. o ile spełniają wymagania określone dla klasy 3 i 4 wg normy dla kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy do 500 KW,

– kotły spełniające wymagania klasy 5 wg według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., będzie można użytkować do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

PIECE i KOMINKI na paliwa stałe, których eksploatację rozpoczęto przed 1 stycznia 2022 r.:

– do 01.01.2022 r. jeżeli instalacja eksploatowana jest w budynku podłączonym do funkcjonującej sieci ciepłowniczej,

– do 01.01.2025 r. należy wymienić na spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń lub dostosować aby zapewnić redukcję emisji pyłu do wartości nieprzekraczających wymogów ekoprojektu w zakresie norm emisji zanieczyszczeń.

Źródło informacji: www.powietrze.lodzkie.pl