CO MAJĄ WSPÓLNEGO: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE I SMOG?

Zgodnie z art. 37 Karty Praw Podstawowych UE każdy obywatel ma m.in. prawo do czystego powietrza. Zanieczyszczenie powietrza w Piotrkowie Tryb. plasuje go na trzecim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłami PM2,5. Mieszkańcy zaczynają na szczęście dostrzegać rolę czystego powietrza i jego wpływu na zdrowie. Jest to jednak zbyt powolny proces i konieczne jest dotarcie z informacją o prawie do czystego powietrza do szerszego grona poprzez różne kanały przekazu i w różnej formie. Konieczne jest też opracowanie programu poprawy jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim poprzez opracowanie obywatelskiego projektu Uchwały Rady Miasta dotyczącego działań antysmogowych.

Dotychczasowe Władze Miasta nie podejmowały radykalnych działań w zakresie dbałości o likwidację smogu. Nie prowadzono systemowych działań edukacyjnych, dochodziło do organizowania przez Prezydenta Miasta imprez plenerowych w dni, gdy występowały istotne przekroczenia stanu alarmowego zanieczyszczeń powietrza i rozsyłane były rządowe alerty RCB.

Miasto zainstalowało co prawda w czujniki smogu systemu Airly, lecz dane z tego systemu nie są powszechnie komunikowane mieszkańcom.

Dotychczasowe działania Władz Miasta wskazują raczej na to, iż bagatelizuje się problem smogu. Tymczasem stan zdrowia mieszkańców Miasta ciągle się pogarsza. Świadczy o tym m.in. fakt, iż Piotrków Trybunalski jest miastem, w którym mężczyźni żyją najkrócej, gdyż średnio nie dożywają 70 lat. Powszechne są wylewy, udary, astma i choroby nowotworowe. W mieście nadal funkcjonuje ok 4 000 piecy pozaklasowych. Nie jest także dotowana wymiana piecy. Nie został również wdrożony żaden program antysmogowy. Obiekty będące w gestii samorządu nie są termomodernizowane w sposób systemowy, nie ma również systemowego podejścia do zastosowania OZE. Będące w zarządzie miasta budynki często są ogrzewane starymi piecami, emitującymi zanieczyszczenia do atmosfery.

Uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki są wyprowadzane na spacery w dni, gdy zanieczyszczenie powietrza znacząco przekracza normy. W przedszkolach nie ma oczyszczaczy powietrza. W mieście nadal używa się dmuchaw do sprzątania chodników i ulic. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń ruchu ani bezpłatnej komunikacji publicznej w dni, w których występują przekroczenia norm jakości powietrza.