„KROPLA WODY” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM O OSZCZĘDZANIU WODY

Organizatorem konkursu pn. „KROPLA WODY” jest Stowarzyszenie „21”, a zadaniem, które stawiamy przed Uczestnikami konkursu jest nakręcenie filmu związanego z promocją metod oszczędzania wody i dbałością o jej czystość, zarówno tych znanych jak i nowatorskich.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkometrażowego filmu, max. 1 min., który tematycznie będzie związany z oszczędzaniem wody i dbałością o czystość akwenów. Filmy konkursowe zostaną zamieszczone na naszych stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, gdzie będzie można głosować na najlepsze prace, zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami.

Celem Konkursu jest:

  • upowszechnienie wiedzy na temat oszczędzania wody i dbałość o czystość akwenów,
  • zaangażowanie użytkowników wód na poziomie lokalnym w oszczędzanie wody i dbałość o stan wód w akwenach,
  • podniesienie świadomości ekologicznej wśród Uczestników Konkursu i osób odwiedzających strony internetowe i strony społecznościowe Stowarzyszenia w zakresie konieczności ochrony wód i racjonalnej gospodarki tym zasobem.

Prace muszą być wykonane w technice elektronicznej (plik elektroniczny) i spełniać następujące wymagania techniczne:

  • długość filmu od 30 sek. do max. 1 min.,
  • format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4.

Film zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony techniką dowolną przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery, dopuszcza się też animacje. Do Konkursu można zgłaszać jedynie filmiki krótkometrażowe wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie Piotrkowa Trybunalskiego lub powiatu piotrkowskiego. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci, których prace będą najbardziej odzwierciedlać temat konkursu oraz w najbardziej ciekawy sposób pokazywać będą pomysł na ochronę wody.

Całość korespondencji w sprawie konkursu, w tym zgłaszanie filmów konkursowych, odbywa się poprzez pocztę elektroniczną pod adresem:

kontakt@stowarzyszenie21.pl

Udział w Konkursie ma charakter otwarty i nie wymaga wypełnienia zgłoszenia a jedynie zastosowania się do Regulaminu konkursu dostępnego tutaj. Wysyłając Film do Konkursu jego Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronach internetowych oraz stronach społecznościowych Organizatora.

Prace przyjmujemy od 01.02.2021 do 30.06.2021 r., a głosowanie na zgłoszone Filmy trwać będzie do 31.07.2021 r. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone do dnia 31.08.2021 r. na stronie internetowej naszego stowarzyszenia pod adresem:

www.stowarzyszenie21.pl
www.piotrkowskialarmsmogowy.pl

oraz na naszym profilu Facebook pod adresem:

www.facebook.com/stowarzyszenie21
www.facebook.com/piotrkowskialarmsmogowy

W ramach konkursu przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody, a zatem zachęcamy do uwolnienia swoich twórczych mocy.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Kropla wody – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”. Projekt, o którym mowa, jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej: www.wfosigw.lodz.pl oraz www.zainwestujwekologie.pl/.


Chcesz przekazać na 1% swojego podatku
– teraz to możliwe