PERMAKULTURA JAKO GAŁĄŹ PROJEKTOWANIA EKOLOGICZNEGO

Słowo permakultura pochodzi od połączenia dwóch słów w języku angielskim: PERMAnent agriCULTURE, czyli tłumacząc trwała, ciągła agrykultura, bądź kultura. Chodzi tu o jak najmniej inwazyjną aktywność człowieka na ziemi aby zapewnić sobie i przyszłym pokoleniom warunki do życia w zgodzie i harmonii z Naturą.

Trwałość nie oznacza tu, że wszystko pozostaje takie same, chodzi tu o stabilność, o przywracanie żyzności glebie, zachowanie czystości wód, rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, zróżnicowaną biologicznie uprawę ziemi, rozkwitające samowystarczalne lokalne społeczności, społeczną sprawiedliwość, pokój i dostatek.

Główne założenia permakultury to:

  1. Opieka nad Ziemią – permakultura jako system projektowania opiera się na systemach naturalnych. Oznacza to działanie w zgodzie z Naturą a nie przeciwko niej. Co tyczy się poszanowania dla całej flory i fauny, roślin i zwierząt. Rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi, nie zużywania ich niepotrzebnie lub w tempie zbyt dużym, w którym nie zdołałyby się one odnowić;
  2. Opieka nad Ludźmi – czyli dbanie o własne zdrowie, rozwój wewnętrzy, własne potrzeby, lecz również dbanie o wszystkich, empatie, tolerancje i uszanowanie potrzeb innych ludzi. Dotyczy to również dbałości o przyszłe pokolenia i zapewnienia im warunków do prawidłowego rozwoju;
  3. Sprawiedliwy podział – mamy tylko jedną ziemię i musimy ją dzielić razem z ludźmi, zwierzętami oraz z przyszłymi pokoleniami. To oznacza, iż należy ograniczyć poziom naszej konsumpcji, zwłaszcza jeśli chodzi o zasoby naturalne i wspólnie pracować nad tym aby każdy miał dostęp do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – dostępu do czystej wody, czystego powietrza, energii, zdrowego pożywienia, ubrania, schronienia, zatrudnienia, edukacji i kultury. Ta zasada mówi również o dzieleniu się nadprodukcją z innymi.

Podejście permakulturowe łączy w sobie 3 główne zasady:

  1. Zasady Etyczne,
  2. Zrozumienie Jak Działa Natura,
  3. Projektowanie w Oparciu o Systemy Naturalne.

Ta unikalna kombinacja tworzy system wspierający proces powstawania w dużym stopniu samowystarczalnych, nie zanieczyszczających środowiska i zdrowych siedlisk ludzkich. W wielu przypadkach oznacza to dostosowywanie już istniejących siedlisk, w innych przypadkach oznacza projektowanie całkowicie nowych od podstaw.

Permakultura to fascynujący temat, z wieloma aspektami, rozwijający się i zmieniający w zależności od liczby osób zajmujących się nim, od wymiany doświadczeń, czy warunków atmosferycznych w jakich się rozwija. Jednak zasady podstawowe są niezmienne: „Pracuj w zgodzie z Naturą, nie przeciwnko niej”, „Nie ma problemów – są tylko rozwiązania” i „Co jest dla jednego odpadkiem, dla drugiego jest surowcem”.

Reasumując: Pracuj w zgodzie z naturą, nie przeciwko niej. Problem jest rozwiązaniem. Dokonuj jak najmniejszych zmian, osiągaj jak największe efekty.

Produktywność systemu jest teoretycznie nieskończona (limitują ją tylko wyobraźnia oraz poziom wiedzy projektanta).