RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. Racjonalne gospodarowanie wodą, który został wyprodukowany przez Stowarzyszenie 21.

Film powstał w ramach projektu pn. „KROPLA WODY – EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I POWIATU PIOTRKOWSKIEGO”, realizowanego przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2020”.

Projekt został dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465).

Adres strony internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl/

Opis filmu

Ludzkość na świecie nie szanuje wody, a Polska wcale nie jest tutaj wyjątkiem. Wodę postrzegamy często z antropocentrycznego punktu widzenia jako surowiec lub zasób, który wykorzystujemy, lub który pełni jakieś funkcje wspierające działalność człowieka. Dopiero od niedawana przejmujemy się jakością wód. W dalszym ciągu woda jest miejscem odprowadzania nieoczyszczonych ścieków i odpadów, co jest szczególnie niepokojącą perspektywą w obliczu faktu, że obszar, w którym istnieje woda bezpośrednio zdatna do picia, znacząco się zmniejszył.

Powoli zaczynamy zdawać sobie sprawę ze zmian klimatycznych, które sami w dużej części wywołaliśmy, a  woda staje się dobrem deficytowym. Wiemy, że jest konieczna do życia, produkcji żywności, procesów technologicznych, funkcjonowania miast, ale traktujemy to nadal lekceważąco. Jeśli jednak zauważymy, że coraz więcej miast boryka się z poważnym problem dostępu do wody pitnej, przestaje to być już takie banalne. Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, co zrobić jak zabraknie wody w mieście? Wykopać studnię? Łapać deszczówkę?

W filmie pokazaliśmy przykłady złego i dobrego gospodarowania wodą. Zwróciliśmy również uwagę na zbyt duże „betonowanie” obszarów, co powoduje znaczny odpływ wód opadowych wobec konieczności jej zatrzymania. Film wskazuje również na rolę zbiorników retencyjnych, studni chłonnych oraz ogrodów deszczowych w racjonalnym gospodarowaniu wodą. Elementami filmu są też sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu wody, a także sposoby wykorzystania tzw. „szarej wody”, czyli powtórne wykorzystanie wody z urządzeń domowych.