WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW TYCH SAMORZĄDÓW, KTÓRE WNIOSKUJĄ O OZE DLA MIESZKAŃCÓW Z REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Do podpisu prezydenta trafi nowelizacja ustawy o OZE. Nowe przepisy mają zagwarantować realizację samorządowych programów parasolowych OZE tak aby nie zwracać środków do UE.

Nowelizacja dotyczy zmiany sposobu rozliczania prosumentów. Od 1 kwietnia 2022 r. dla nowych prosumentów będzie obowiązywał nowy system rozliczeń – net billing. Dotychczasowi będą rozliczani na dotychczasowych zasadach przez 15 lat.

Chcesz więcej takich informacji – wspomóż nas 1%

Oczekująca na podpis prezydenta nowelizacja ustawy o OZE (z 16.02.2022r) przewiduje, że osoba, która do 31 marca 2022 r. zawrze umowę na zakup, montaż czy dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem, który realizuje projekt parasolowy – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego i do 31 grudnia 2023 r. złoży prawidłowy wniosek o przyłączenie mikroinstalacji, będzie mogła być rozliczana na niezmienionych, korzystniejszych zasadach, czyli w systemie opustowym.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska poinformował, że projekty parasolowe prowadzi ponad 800 gmin w Polsce, a dzięki nim powstanie ok. 92 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych. Na koniec 2021 r. w Polsce przekroczono liczbę 850 tys. prosumentów, a w samym tylko 2021 r. przybyło ich 400 tys.

Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego po raz pierwszy złożył wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji dla swoich mieszkańców. Zgłosiło się blisko 300 osób. Dla oczekujących na dofinansowanie to bardzo dobra informacja. Życzymy piotrkowskiemu samorządowi sukcesu w ubieganiu się o środki w ramach RPO WŁ.