NOWE, OSTRZEJSZE POZIOMY ALARMOWANIA O SMOGU

Nowe, ostrzejsze poziomy alarmowania o smogu, dzięki którym mielibyśmy być częściej ostrzegani przed dużym zanieczyszczeniem powietrza mogą się pojawić jesienią 2019 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 2012 r., aktualnie polskie normy są najwyższe w Unii Europejskiej. Pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny wyjaśnił, że eksperci z MZ chcieli, by poziom informowania o smogu był ogłaszany już przy 80 mikrogramach na metr sześcienny, a poziom alarmu przy 80 mikrogramach na metr sześcienny dla pyłu PM10.

Jestem przekonany, że przed sezonem grzewczym (tegorocznym) będzie finalna decyzja co do tych progów. Będzie musiała ona uwzględniać głos ekspertów, jak i rozmowy z samorządowcami –  zaznaczył Woźny.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów, a dla pyłu PM2,5 – 25 mikrogramów na metr sześcienny.

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 47 tys. osób rocznie.

Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.